kiki(不使用) (学生ポーカーリーグ) さんの情報
リンクユーザー kiki
kiki(不使用) (学生ポーカーリーグ) さんのトーナメント履歴
開催日 トーナメント名 順位 ポイント
2017/10/19 ♠SPADIE 学生ポーカーリーグ / 29 10.00
2017/10/12 ♠SPADIE 学生ポーカーリーグ 5 / 37 7.00
2017/09/03 ♠SPADIE 学生ポーカーリーグ FINAL 6 / 21 6.00
2017/08/20 ♠SPADIE 学生ポーカーリーグ / 4 0.00
2017/06/22 ♠SPADIE 学生ポーカーリーグ 4 / 20 7.00
2017/06/20 ♠SPADIE 学生ポーカーリーグ 18 / 23 0.00
2017/06/15 ♠SPADIE 学生ポーカーリーグ 6 / 22 6.00
2017/06/13 ♠SPADIE 学生ポーカーリーグ / 8 10.00
2017/06/08 ♠SPADIE 学生ポーカーリーグ 4 / 12 3.00
2017/06/06 ♠SPADIE 学生ポーカーリーグ / 15 14.00
2017/05/30 ♠SPADIE 学生ポーカーリーグ 4 / 10 2.00
2017/05/23 ♠SPADIE 学生ポーカーリーグ 4 / 11 3.00
2017/05/16 ♠SPADIE 学生ポーカーリーグ / 11 12.00
2017/05/09 ♠SPADIE 学生ポーカーリーグ 6 / 14 2.00
2017/04/30 ♠SPADIE 学生ポーカーリーグ 15 / 19 0.00
2017/04/25 ♠SPADIE 学生ポーカーリーグ 13 / 20 0.00
2017/04/18 ♠SPADIE 学生ポーカーリーグ 11 / 20 0.00
2017/04/11 ♠SPADIE 学生ポーカーリーグ / 6 10.00
AkibaGuild